ЕСПЧ прие първото си решение по делото Украйна срещу Русия относно Крим. Започва гледане по същество

На 14 януари 2021 година Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) обяви за допустима за разглеждане…