Страх, омраза и завист в Л/ДНР: интерпретация на тероризма от гледна точка на психоанализата

За епиграф към изследванието на психоанализата на тероризма може да служи прекрасния цитат от статията на Валентина…