Deset smyšlenek a spekulací o Ukrajině v českém tisku

na ukázce rozhovoru Dagmar Martinkové pro Mladou frontu dnes Když jsem v roce 1999 poprvé přišel do Prahy…