152. samostatná zásobovací brigáda 20. armády Ozbrojených sil RF: umístění, velení a potenciální hrozba pro Ukrajinu

Nabízíme překlad OSINT vyšetřování, které zpracovalo analytické oddělení nadace Povernys žyvym (Vrať se živý), věnované 152. samostatné zásobovací…