Voják základní služby Ozbrojených sil RF spatřen na Donbasu

Vojáci základní služby Ozbrojených sil RF nebyli na Donbasu vidět ani slyšet od doby, kdy se bojovalo…