Moskevští démoni a ukrajinská autokefalie: konec Stalinova projektu RPC

Přinášíme aktuální a důležitý příspěvek od našich partnerů z Informačního odboje o možných tektonických změnách, které se odehrají v našem…