Skytové jako rukojmí Rusů

V Britském muzeu v Londýně probíhá rozsáhlá výstava s okázalým názvem Skytští vojáci starověké Sibiře (Scythians warriors of ancient Siberia). Spolupořadatelem…