Partizaninis karas. Žinios ir įgūdžiai

Lietuvos Kariuomenės KASP kariai ir JAV specialiųjų pajėgų kariai stebi, kol likę išsilaipina iš civilių transporto priemonių…