Хага: дългата игра на 80-то ниво. Изводите за Украйна

И така, Хага, решението на Международния съд на ООН, огласено на 19 април, въз основа на резултатите…