Обиски в домовете на членове на Украински КиберАлианс. Пресконференция на активистите

Украински КиберАлианс (УКА, англ. Ukrainian Cyber Alliance, UCA) е общност от украински киберактивисти от различни градове на…