Руски системи за РЕБ все по-често попадат на снимки в Донбас. Ексклузивни данни

Почти на всеки 2-3 седмици в докладите на Специалната мониторингова мисия (СММ) на ОССЕ попадат сведения за…