Катинското клане – съветското военно престъпление, което в Русия продължават да прикриват

Сталиновият режим, просъществувал в СССР от края на 20-те до началото на 50-те години на миналия век…