Удължиха мандата на мисията на ОССЕ в Украйна с още една година. Важни факти и доказателства

На 31 март на специално заседание на Постоянния съвет на ОССЕ в последния момент беше постигнат консенсус…