Руски радари в Украйна на спътникови снимки

Публикуваме за читателите на InformNapalm превод на аналитичен обзор, публикуван на 11 март 2021 г. на сайта…