Наградно клеймо за военни престъпници от руската армия. База данни и видеографика

Международната разузнавателна общност  InformNapalm представя поредната информация за наградите на руски военнослужещи,  получени за участие в бойни действия в Украйна и Сирия, както и в агресията срещу Грузия.

Всички по-рано публикувани OSINT разследвания на InformNapalm въз основа на доказателства за награждаване на военнослужещи от руските въоръжени сили с медали и ордени за участие в бойни действия извън Руската федерация, са структурирани в база данни и са оформени като инфо- и видеографика.

Трябва да се отбележи, че по време на подготовката на материала нашите колеги от  групата Bellingcat вече използваха разследвания на InformNapalm и въз основа на тях публикуваха в края на август отчет «Дьявол кроется в медалях».

Систематизирането на тази информация с цел по-нататъшното й изучаване от страна на  журналисти, анализатори, международни организации и всички заинтересовани лица е изключително важно не само за да бъде информирана широката общественост, но и за да бъде създадена доказателствена база за бъдещи военни трибунали срещу държавата агресор.

Методология и въведение

Разследванията на международната разузнавателна общност InformNapalm се базират на данни за държавните и ведомствени награди на Руската федерация, получени за бойни заслуги както от руски военнослужещи, така и от цивилни служители.

По-специално това са награди за участие в необявените войни, които Руската федерация води срещу Грузия, Украйна и сирийския народ. В представената база данни са събрани около 80 кавалери на медали и ордени, връчвани за бойни заслуги. В повечето случаи доброволците от InformNapalm научиха не само  имената на военнослужещите, но и номерата на наградите, както и датата и номера на указа (заповедта), с които те са били наградени. Също така са представени допълнителни материали, в които е аргументирано точно за какви заслуги военнослужещите са получили наградите.

Основен източник на информация са профилите на руските военнослужещи в социалните мрежи, където те или публично, или единствено за приятелите си демонстрират снимки и описания на  наградите си. Друг източник на информация са членовете на семействата на военнослужещите, които обичат да се хвалят в социалните мрежи със снимки на медалите и ордените на своите близки. Често под подобни снимки могат да бъдат видяни коментари с поздравления по повод наградата и уточнения за какво точно е била получена. Руските военнослужещи публикуват снимки не само на наградите, но и на наградните удостоверения с регистрационния номер, номера и датата на указа (заповедта) на върховния главнокомандващ или на Министъра на отбраната на Руската федерация.

Трябва да се отбележи, че до 2014 година, когато Русия започна необявената война срещу Украйна, а след това през 2015 г. се намеси във войната в Сирия, данните за наградените с ордени и медали бяха публично достъпни. Президентските укази и регистрите за награждаванията бяха открити. Но в момента ситуацията е друга.

Вероятно военно-политическото ръководство на Русия вече не е толкова убедено в силите си и е осъзнало, че всички факти и доказателства за военни престъпления (включително косвени доказателства под формата на награди за военни престъпления) могат да бъдат фатални.

Русия продължава да поощрява с награди своите военнослужещи, но вече въз основа на секретни заповеди. Най-често връчваните бойни награди са медал „Суворов”, медал „За воинска доблест”, медал „За бойни отличия”. От ордените най-често е връчван орден „За мъжество”.

Заклейменные военные преступники Вооруженных Сил РФ


medal-01

Орден „За мъжество”

Държавна награда на Руската федерация.

Награждават се лица, които са проявили самоотверженост, мъжество и храброст при охраната на обществения ред, в борбата с престъпността, при спасяването на хора при стихийни бедствия, пожари, катастрофи и други извънредни ситуации, както и за смели и решителни действия при изпълнение на своя воински, граждански или служебен дълг в условия, свързани с риск за живота.

Дмитрий Владимирович Броскин

За участие в боевете в Донбас
№74773, указ на президента на РФ от 12 декември 2014 г.
17-а ОМСБр, в/п 65384,Чечня, ЮВО /Южен военен окръг/

Сергей Дудоров

За участие в боевете в Донбас
Няма данни
7-а военна база, окупирана Абхазия (Грузия), ЮВО, в/п 09332

Антон Исаев

За участие в агресията срещу Грузия през 2008 г.
указ на президента на РФ от 2008 г.
104-и ДЩП /Десантно-щурмови полк/ 76-а ДЩД /Десантно-щурмова дивизия/, Псков, ВДВ, в/п 32515

Юрий Смирнов

За участие в в боевете в Донбас или Грузия

Няма данни 104-и ДЩП 76-а ДЩД, Псков, ВДВ, в/п 32515

Сергей Михайлович Гелимар

За участие в боевете в Донбас
№76703, указ на президента на РФ от 28 октомври 2014 г.
17-а ОМСБр, в/п 65384,Чечня, ЮВО /Южен военен окръг/

Пьотр Жолудев

За участие в боевете в Донбас
Няма данни
136-а ОМСБр, Дагестан, ЮВО, в/п 63354

Доржу-Белек Байирович Балдан

За участие в боевете в Донбас
№76938, указ на президента на РФ от 20 януари 2015 г.
136-а ОМСБр, Дагестан, ЮВО, в/п 63354

Вячеслав Биче-Оол

За участие в боевете в Донбас
Няма данни
136-а ОМСБр, Дагестан, ЮВО, в/п 63354


medal-02

Медал „Суворов”

Държавна награда на Руската федерация.

Награждават се военнослужещи за лично мъжество и храброст, проявени при защитата на Отечеството и държавните интереси на Руската федерация по време на бойни действия на сушата, на бойна служба и бойно дежурство, на учения и маневри, на служба по охрана на държавната граница на Руската федерация, както и за отлично представяне в бойната подготовка и полево обучение.

Виталий Алиханович Шкирин

За участие в боевете в Донбас
№41099, указ на президента на РФ от 24 ноември 2014 г.
18-а ОМСБр, в/п 27777,Чечня, ЮВО

Руслан Илсурович Султанов

За участие в боевете в Донбас
№42661, указ на президента на РФ от 21 февруари 2015 г.
18-а ОМСБр, в/п 27777,Чечня, ЮВО

Владимир Александрович Огородников

За участие в боевете в Донбас
№42782, указ на президента на РФ от 19 март 2015 г.
51-и ПДП /Парашутно-десантен полк/ 106-а ВДД /Въздушно-десантна дивизия/, Тула, ВДВ, в/п 33842

Владимир Сергеевич Юдников

За участие в боевете в Донбас
указ на президента на РФ №145с от 19 март 2015 г.
51-и ПДП 106-а ВДД , Тула, ВДВ, в/п 33842

Артьом Викторович Герасимов

За участие в боевете в Донбас
№42747, указ на президента на РФ №145с от 19 март 2015 г.
51-и ПДП 106-а ВДД, Тула, ВДВ, в/п 33842

Руслан Хафизов

За участие в боевете в Донбас
Няма данни
18-а ОМСБр, Чечня, ЮВО, в/п 27777

Сергей Олегович Медведев

За участие в боевете в Донбас
№41799, указ на президента на РФ от 25 декември 2014 г.
22-а ОбрСпН, Ростовска обл., в/п 11659, ЮВО, ГРУ

Баир Дагбаев

За участие в боевете в Донбас
Няма данни
8-а ОМСБр, Чечня, ЮВО, в/п 16544

Александър Яковлев

За участие в боевете в Донбас
Няма данни
8-а ОМСБр, Чечня, ЮВО, в/п 16544

Дмитрий Александрович Семашков

За участие в операцията в Сирия
№43672, указ на президента на РФ от 8 декември 2015 г.
291-а АртБр, Ингушетия, ЮВО, в/п 64670

Иван Сергеевич Зимин

№43644, указ на президента на РФ от 8 декември 2015 г.
291-а АртБр, Ингушетия, ЮВО, в/п 64670

Виктор Николаевич Авжинов

За участие в боевете в Донбас
№40978, указ на президента на РФ от 24 ноември 2014 г.
18-а ОМСБр, в/п 27777,Чечня, ЮВО

Владимир Ярославович Чембелеев

За участие в боевете в Донбас
№41191, указ на президента на РФ от 1 декември 2014 г.
18-а ОМСБр, в/п 27777,Чечня, ЮВО

Виталий Владимирович Павлов

За участие в боевете в Донбас
№41831, указ на президента на РФ от 25 декември 2014 г.
19-а ОМСБр, в/п 20634,Северна Осетия, ЮВО

Алберт Арменович Давидов

№44112, указ на президента на РФ от 15 март 2016 г.
291-а АртБр, Ингушетия, ЮВО, в/п 64670

Владимир Михайлович Коптяев

№44796, указ на президента на РФ от 2 юни 2016 г.
Международен противоминен център ВС на РФ, гр. Нахабино, Московска обл., в/п 33246

Михаил Неклейонов

За участие в боевете в Донбас
Няма данни
136-а ОМСБр, Дагестан, ЮВО, в/п 63354

Михаил Чичак

За участие в боевете в Донбас
Няма данни
136-а ОМСБр, Дагестан, ЮВО, в/п 63354


medal-03

Георгиевски кръст IV степен

Държавна награда на Руската федерация.

Награждават се военнослужещи (войници, матроси, сержанти, старшини, прапоршчици, мичмани), извършили подвизи и отличили се в боевете за защита на Отечеството, както и в други държави при поддържане или възстановяване на международния мир и сигурност, служещи за образец за храброст, самоотверженост и военни умения.

Руслан Хафизов

За участие в боевете в Донбас
Няма данни
18-а ОМСБр, Чечня, ЮВО, в/п 27777

Константин Мишкин

За участие в боевете в Донбас
Няма данни
53-а ЗРБр, гр. Курск, ЗВО, в/п 32406


medal-05

Медал „За бойни отличия”

Медал на Министерството на отбраната на РФ.

Награждават се военнослужещи от Въоръжените сили на РФ:

 • отличили се с храброст и самоотверженост при изпълнение на задачи в бойни условия и при провеждането на специални операции в условия, свързани с риск за живота;
 • за умели, инициативни и решителни действия, допринесли за успешното изпълнение на бойни задачи;
 • за успешно ръководство на действията на подчинените при изпълнение на бойни задачи.

Сергей Олегович Медведев

За участие в боевете в Донбас
№5033, заповед на МО на РФ №148 от 12 март 2015 г.
22-а ОбрСпН, Ростовска обл., в/п 11659, ЮВО, ГРУ

Руслан Мухтарович Скаев

За участие в боевете в Донбас
№3380, заповед на МО на РФ №809 от 10 декември 2014 г.
66-а свързочна бр, в/п 41600, гр. Ставропол, ЮВО

Илнур Илсурович Афлятунов

За участие в боевете в Донбас
№2266, заповед на МО на РФ №677 от 2 октомври 2014 г.
291-а ОМСБр, в/п 64670, Ингушетия, ЮВО

Родион Наилевич Зобунов

За участие в боевете в Донбас
№5741, заповед на МО на РФ №591 от 6 август 2014 г.
28-а ОМСБр, в/п 61423, Екатеринбург, ЦВО

Павел Некрасов

За участие в агресията срещу Грузия през 2008 г.
Няма данни
104-и ДЩП 76-а ДЩД, Псков, ВДВ, в/п 32515

Александър Демяновский

За участие в боевете в Донбас
Няма данни
7-а военна база, окупирана Абхазия (Грузия), ЮВО, в/п 09332

Михаил Михайлович Неберекутя

За участие в боевете в Донбас Заповед на МО на РФ №809 от 10 декември 2014 г.
7-а военна база, окупирана Абхазия (Грузия), ЮВО, в/п 09332

Сергей Валентинович Полканов

За участие в боевете в Донбас Заповед на МО на РФ №809 от 10 декември 2014 г.
205-а ОМСБр, Ставрополски край, ЮВО, в/п 74814


medal-06

Медал „За воинска доблест”

Медал на Министерството на отбраната на РФ.

Награждават се военнослужещи от Въоръжените сили на РФ:

 • за отлично представяне в бойната подготовка и полеви (въздушни, морски) учения;
 • специално отличили се по време на бойна служба и бойно дежурство, учения и маневри;
 • за храброст, самоотверженост и други заслуги при изпълнение на воинския дълг.

Степан Кравченко

За участие в агресията срещу Грузия през 2008 г.
Няма данни
104-и ДЩП 76-а ДЩД, Псков, ВДВ, в/п 32515

Виктор Иванов

За участие в агресията срещу Грузия през 2008 г.
Няма данни
104-и ДЩП 76-а ДЩД, Псков, ВДВ, в/п 32515

Павел Вячеславович Заугаров

За участие в боевете в Донбас Заповед на МО на РФ №809 от 10 декември 2014 г.
7-а военна база, окупирана Абхазия (Грузия), ЮВО, в/п 09332

Денис Санин

За участие в боевете в Донбас
Няма данни
7-а военна база, окупирана Абхазия (Грузия), ЮВО, в/п 09332

Павел Дяков

За участие в боевете в Донбас Няма данни

7-а военна база, окупирана Абхазия (Грузия), ЮВО, в/п 09332

Иля Едуардович Секерин

За участие в боевете в Донбас
Заповед на МО на РФ №841 от 23 декември 2014 г.
74-а ОМСБр, Юрга, ЦВО, в/п 21005

Дагба Цибикович Санданов

За участие в боевете в Донбас
Заповед на МО на РФ №840 от 23 декември 2014 г.
5-а танкова бр, Бурятия, ЦВО, в/п 46108

Евгений Иванов

За участие в боевете в Донбас
Няма данни
15-а ОМСБр, Самарска обл., ЦВО, в/п 90600

Степан Потилицин

За участие в боевете в Донбас
Няма данни
32-а ОМСБр, Новосибирска обл., ЦВО, в/п 22316


medal-07

Медал „За връщането на Крим”

Медал на Министерството на отбраната на РФ.

Наградата е учредена на 21 март 2014 г. със заповед на министъра на отбраната на РФ № 160. Връчвана на отличили се „при гарантирането на сигурността по време на събития, свързани със защитата на правата и живота на гражданите на Република Крим и провеждането на референдума”.
Забележка: във връзка с това, че на официалния сайт на Министерството на отбраната на РФ не беше съобщено за учредяването на наградата, а единствената снимка на медала беше премахната от сайта, скоро след публикацията някои медии съобщиха, че новината за учредяването на новия медал е била „партенка”.

Виктор Иванов

За участие в анексирането на Крим
Няма данни
104-и ДЩП 76-а ДЩД, Псков, ВДВ, в/п 32515

Евгений Сергеевич Карчанов

За участие в анексирането на Крим
Заповед на МО на РФ №164 от 28 март 2014 г.
Наемник, кубанско казачество

Николай Петрович Мелников

За участие в анексирането на Крим
Заповед на МО на РФ №411 от 1 юли 2014 г.
15-а ракетна бригада за брегова отбрана, гр. Севастопол, ЧФ, в/п 80365

Бидзина Важаевич Шаманаури

За участие в анексирането на Крим
Заповед на МО на РФ №109 от 24 февруари 2015 г.
Наемник, терско казачество

Радик Турдалеев

За участие в анексирането на Крим
Няма данни
21-а ОМСБр, Оренбургска обл., ЦВО, в/п 12128

Николай Туманов

За участие в анексирането на Крим

Няма данни

15-а ОМСБр, Самарска обл., ЦВО, в/п 90600

Ахмед „Татарин“

За участие в анексирането на Крим
Няма данни
15-а ОМСБр, Самарска обл., ЦВО, в/п 90600

Дмитрий Михайлов

За участие в анексирането на Крим
Няма данни
7-а ОМСБр, Челябинска обл., ЦВО, в/п 89547

Анар Байрамов

За участие в анексирането на Крим
Няма данни
32-а ОМСБр, Новосибирска обл., ЦВО, в/п 22316; 10-а ОбрСпН, Краснодарски край, ЮВО, ГРУ, в/п 51532

Николай Козлов

За участие в анексирането на Крим
Няма данни
31-а ОДЩБр, Уляновск, ВДВ, в/п 73612

Степан Потилицин

За участие в анексирането на Крим
Няма данни
32-а ОМСБр, Новосибирска обл., ЦВО, в/п 22316

Тимур Мамаюсупов

За участие в анексирането на Крим

Няма данни
16-а ОбрСпН, Тамбов, ЗВО, ГРУ, в/п 54607


medal-08

Медал Жуков

Държавна награда на Руската федерация.

Награждават се военнослужещи, проявили храброст,  самоотверженост и лично мъжество по време на бойни действия за защита на Отечеството и държавните интереси на Руската федерация, специално отличили се по време на бойна служба, бойно дежурство, учения и маневри, бойна подготовка.

Вячеслав Александрович Гайдуков

За участие в боевете в Донбас
№0541, указ на президента на РФ от 22 януари 2015 г.
7-а военна база, окупирана Абхазия (Грузия), ЮВО, в/п 09332

Иван Юриевич Иванов

За участие в боевете в Донбас
№0541, указ на президента на РФ от 22 януари 2015 г.
7-а военна база, окупирана Абхазия (Грузия), ЮВО, в/п 09332

Александър Викторович Каратник

За участие в операцията в Сирия
№1349, указ на президента на РФ от 8 декември 2015 г.
291-а АртБр, Ингушетия, ЮВО, в/п 64670

Николай Михайлович Савчук

За участие в операцията в Сирия

№1839, указ на президента на РФ от 16 март 2016 г.
291-а АртБр, Ингушетия, ЮВО, в/п 64670


medal-10

Медал „Маршал на Съветския съюз Жуков”

Алтернативна, недържавна награда, която може да бъде поръчана чрез интернет магазин. Създадена в чест на 100-годишнината (1896–1996) на Жуков.

Забележка: първоначално е замислена като юбилейна награда за ветерани на войната и труда, въоръжените сили, правоохранителните органи, за активно участие в народно-патриотична дейност. Което, между другото, не е било изпълнено.

Роман Леонидович Ревер

За участие в боевете в Донбас
Заповед на командира на 18-а ОМСБр от 17 февруари 2015 г.
18-а ОМСБр, в/п 27777,Чечня, ЮВО


medal-04

Медал „За храброст”

Държавна награда на Руската федерация.

Награждават се военнослужещи и служители на органите на МВР, Държавната пожарна служба, Министерството на извънредните ситуации и други лица за проявено лично мъжество и храброст:

 • в боеве за защита на Отечеството и държавните интереси на РФ;
 • при изпълнение на специални задачи за гарантиране на националната сигурност;
 • при защита на държавната граница на РФ;
 • при изпълнение на воинския, служебен или граждански дълг, защита на конституционните права на гражданите и при други обстоятелства, свързани с риск за живота.

Андрей Чернов

За участие в боевете в Донбас
Няма данни
22-а ОбрСпН, Ростовска обл., ЮВО, в/п 11659

Николай Саенко

За участие в боевете в Донбас
Няма данни
606-а ЗРП, гр. Електростал, Московска обл., ЗВО, в/п 61996

Евгений Олегович Кирянов

За участие в в боевете в Донбас
Няма данни
51-и ПДП 106-а ВДД, гр. Тула, ВДВ, в/п 33842

Анатолий Анатолиевич Осипов

За участие в боевете в Донбас
№64165, указ на президента на РФ от 1 септември 2014 г.
8-а ОМСБр, в/п 16544,Чечня, ЮВО

Михос Курянов

За участие в боевете в Донбас
Няма данни
7-а военна база, окупирана Абхазия (Грузия), ЮВО, в/п 09332


medal-09

Медал за участие във военната операция в Сирия

Медал на Министерството на отбраната на РФ.
Награждават се военнослужещи и лица от цивилния персонал на Въоръжените сили на РФ:

 • отличили се с храброст и самоотверженост по време на военната операция в Сирийската арабска република;
 • за успешно ръководене на действията на подчинените по време на военната операция в Сирийската арабска република;
 • за самоотвержен труд и значителен личен принос при изпълнение на задачите по време на военната операция в Сирийската арабска република.

Артьом Дмитриевич Баранов

За участие в операцията в Сирия
Заповед на МО на РФ № 155 от 16 март 2016 г.
подписана от командира на в/п 38643 полковник В. Федянин
61-я ОБрМП, Мурманска обл., Северен флот /СФ/, в/п 38643

Анна Олеговна Вишнякова

За участие в операцията в Сирия
Заповед на МО на РФ № 69 от 8 февруари 2016 г.
подписана от началника на Главно управление „Личен състав” на ВС на РФ генерал-майор М. Смислов
Член на женската група на шоуто „Руски богатири”, изнасяла представления за личния състав на базата „Хмеймим”

Зарифа Пашаевна Мгоян

За участие в операцията в Сирия
Заповед на МО на РФ № 69 от 8 февруари 2016 г.
подписана от началника на Главно управление „Личен състав” на ВС на РФ генерал-майор М. Смислов
Член на женската група на шоуто „Руски богатири”, изнасяла представления за личния състав на базата „Хмеймим”

Вячеслав Владиславович Игнанин

За участие в операцията в Сирия
Заповед на МО на РФ № 155 от 16 март 2016 г.
подписана от командира на в/п 38643 полковник В. Федянин
61-я ОБрМП, Мурманска обл., СФ, в/п 38643

Алексей Владимирович Боронин

За участие в операцията в Сирия
Заповед на МО на РФ № 155 от 16 март 2016 г.
подписана от командира на в/п 38643 полковник В. Федянин
61-я ОБрМП, Мурманска обл., СФ, в/п 38643

Артьом Алексеевич Брюшинин

За участие в операцията в Сирия
Заповед на МО на РФ № 155 от 16 март 2016 г.
подписана от командира на в/п 38643 полковник В. Федянин
61-я ОБрМП, Мурманска обл., СФ, в/п 38643

Дмитрий Игоревич Ерошин

За участие в операцията в Сирия
Заповед на МО на РФ № 155 от 16 март 2016 г.
подписана от командира на в/п 38643 полковник В. Федянин
61-я ОБрМП, Мурманска обл., СФ, в/п 38643

Артьом Дмитриевич Баранов

За участие в операцията в Сирия
Заповед на МО на РФ № 155 от 16 март 2016 г.
подписана от командира на в/п 38643 полковник В. Федянин
61-я ОБрМП, Мурманска обл., СФ, в/п 38643

Александър Александрович Немзоров

За участие в операцията в Сирия
Заповед на МО на РФ № 155 от 16 март 2016 г.
подписана от командира на в/п 38643 полковник В. Федянин
61-я ОБрМП, Мурманска обл., СФ, в/п 38643

Михаил Василиевич Хадирев

За участие в операцията в Сирия
Заповед на МО на РФ № 174 от 21 март 2016 г.
подписана от командира на в/п 31651 капитан І ранг В. Протасечвич
СФ, Мурманск, в/п 31651

Дмитрий Валиеревич Рижман

За участие в операцията в Сирия
Заповед на МО на РФ № 155 от 16 март 2016 г.
подписана от командира на в/п 20546 капитан І ранг А. Машинецкий
СФ, Североморск, в/п 20546

Евгений Михайлович Талковский

За участие в операцията в Сирия
Заповед на МО на РФ /№174 (?)/ от 21 март 2016 г.
подписана от командира на в/п 63603 генерал-лейтенант Шевченко
Главно автобронетанково управление (ГАБТУ) на МО на РФ, гр. Москва, в/п 93603


Регистрирането на получените държавни ордени и медали не е единственият начин руските военнослужещи да бъдат хванати на кукичката на тщеславието. Желаещите да получат награда са повече от самите награди, а търсенето определя предлагането. При изучаването на коментарите в социалните мрежи и личната кореспонденция на руските военнослужещи InformNapalm научи за съществуваща корупционна схема за получаване на поощрения. Някои офицери от руската армия използват наградоманията на подчинените си за получаване на подкупи – понякога за награждаване са представяни военни, които не са се отличили по никакъв начин, но са готови да заплатят, за да получат награда.

Има и други интересни случаи, когато командири на бригади използват корупционни схеми за награждаване не с държавни, а с така наречените алтернативни награди, които могат да бъдат поръчани чрез интернет магазин, а след това ги легализират с печат на някое военно поделение и подпис на неговия командир – това предполага отделно заплащане от страна на войниците и служещите на договор.

Материалът е подготвен за публикуване на базата на личните OSINT разследвания на доброволците от международната разузнавателна общност InformNapalm.

(CC BY 4.0) Информацията е подготвена специално за сайта InformNapalm.org.  Превод: IvSher. При копиране и използване на материала е задължително поставянето на активен линк, отворен за индексиране от търсачките.

Призоваваме читатели, блогери и журналисти активно да разпространяват нашите публикации в социалните мрежи. Изнасянето на материали от разследванията в публичното пространство може да обърне хода на информационното и военно противопоставяне.

Tags:

No Responses to “Наградно клеймо за военни престъпници от руската армия. База данни и видеографика”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*