Piętno nagród rosyjskich zbrodniarzy wojennych. Baza danych i grafika wideo.

Międzynarodowy zespół wolontariuszy InformNapalm przedstawił kolejne informacje dotyczące nagród żołnierzy Sił Zbrojnych Rosji otrzymanych w trakcie działań wojennych w Ukrainie, Syrii oraz  agresji przeciwko Gruzji.

Wszystkie publikowane wcześniej śledztwa OSINT InformNapalmu, oparte o dowody nagrodzenia rosyjskich żołnierzy medalami i orderami za zasługi bojowe poza granicami Federacji Rosyjskiej, zostały zebrane w jednej bazie danych z dołączonymi infografikami i wideo.

Co ciekawe, w trakcie przygotowania swojego materiału nasi koledzy z grupy Bellingcat odwoływali się do publikacji InformNapalmu, w końcu sierpnia na ich podstawie opublikowali raport „Diabeł tkwi w medalach”.

Systematyzacja informacji dla ich dalszego badania przez dziennikarzy, analityków i organizacje międzynarodowe oraz przez wszystkie zainteresowane osoby jest nadzwyczajnie ważna nie tylko w celu informowania opinii publicznej, lecz także dla stworzenia bazy dowodowej w przyszłych trybunałach nad państwem-agresorem.

Metodologia i słowo wstępne

Na bazę śledztw zespołu InformNapalm złożyły się dane o odznaczeniach państwowych i ministerialnych Federacji Rosyjskiej dla żołnierzy oraz osób cywilnych za zasługi bojowe.

Są to odznaczenia za udział w nieogłoszonych wojnach, które Federacja Rosyjska prowadzi przeciwko Gruzji, Ukrainie i narodowi syryjskiemu. W przedstawionej bazie danych zebraliśmy około 80 „kawalerów” medali i orderów za zasługi bojowe. W większości przypadków wolontariusze InformNapalmu znaleźli nie tylko imiona i nazwiska żołnierzy, lecz także numery nagród, daty i numery rozkazów (rozporządzeń), na podstawie których zostały przyznane. Przedstawiamy również dodatkowe materiały, w których wyjaśniono, za jakie dokładnie zasługi zostali nagrodzeni żołnierzy.

Głównym źródłem informacji są profile na portalach społecznościowych rosyjskich żołnierzy, na których publicznie lub wyłącznie dla przyjaciół demonstrują foto i opisy swoich nagród. Informacji dostarczają także członkowie rodzin żołnierzy, lubiący pochwalić się medalami swoich bliskich, udostępniając zdjęcia na portalach społecznościowych. Często pod takimi zdjęciami można przeczytać komentarze z gratulacjami i wyjaśnieniami, z jakiego powody zostały wręczone nagrody. Rosyjscy żołnierze udostępniają zdjęcia nie tylko samych medali, lecz także świadectw z numerami rejestracji i datami rozkazów (rozporządzeń) głównego dowódcy lub ministra obrony Rosji.

Do roku 2014, kiedy Rosja rozpoczęła nieogłoszoną wojnę przeciwko Ukrainie, a później w 2015 r. przystąpiła do wojny w Syrii, dane o kawalerach nagród znajdowały się w otwartym dostępie. Rozporządzenia prezydenta i rozkazy o nagrodach, a także materiały rejestrów były otwarte. Teraz wszystko się zmieniło.

Prawdopodobnie dowództwo Rosji straciło pewność co do własnych sił, zrozumiało, że wszystkie fakty i dowody zbrodni wojennych (w tym odznaczenia za zbrodnie wojenne) mogą mieć fatalne skutki.

Rosja nadal zachęca swoich żołnierzy przy pomocy nagród, lecz teraz są one wydane na podstawie tajnych rozkazów. Najczęściej przyznawanymi nagrodami są: Order Męstwa oraz medale Suworowa, Medal z Męstwo Wojskowe, Medal za Wyróżnienie się w Boju.

medals-infigraphic_pl


medal-01

Order Męstwa

Odznaczenie państwowe FR. Nagradzani są obywatele, wykazujący się ofiarnością, męstwem i odwagą w obronie porządku społecznego, w walce z przestępczością, przy ratowaniu ludzi podczas klęsk żywiołowych, pożarów, katastrof i innych ekstremalnych wydarzeń oraz za odważne i zdecydowane działania przy wykonywaniu obowiązku żołnierskiego, cywilnego lub służbowego w warunkach ryzyka utraty życia.

Dmitrij Władimirowicz Broskin

Za udział w walkach na Donbasie
nr 74773, rozporządzenie prezydenta FR z 12 grudnia 2014 r.
17. oddzielna brygada zmotoryzowana, JW 65384, Czeczenia, Południowy Okręg Wojskowy

Siergiej Dudorow

Za udział w walkach na Donbasie
Brak danych
7. baza wojskowa, okupowana Abchazja (Gruzja), Południowy Okręg Wojskowy, JW 09332

Anton Isajew

Za udział w agresji przeciwko Gruzji w 2008 r.
rozporządzenie prezydenta FR z 2008 r.
104. pułk desantowo-szturmowy 76. dywizji desantowo-szturmowej Psków Wojska Powietrznodesantowe JW 32515

Jurij Smirnow

Za udział w walkach na Donbasie lub w Gruzji
Brak danych
104. pułk desantowo-szturmowy 76. dywizji desantowo-szturmowej Psków Wojska Powietrznodesantowe JW 32515

Siergiej Witaljewicz Gielimar

Za udział w walkach na Donbasie
Nr 76703, rozporządzenie prezydenta FR z 28 października 2014 r.
17. oddzielna brygada zmotoryzowana, JW 65384, Czeczenia, Południowy Okręg Wojskowy

Piotr Żołudiew

Za udział w walkach na Donbasie
Brak danych
136. oddzielna brygada zmotoryzowana Dagestan Południowy Okręg Wojskowy JW 63354

Dorżu-Bielek Bajyrowicz Bałdan

Za udział w walkach na Donbasie
Nr 76938 rozporządzenie prezydenta FR z 20 stycznia 2015 r.
136. oddzielna brygada zmotoryzowana Dagestan Południowy Okręg Wojskowy JW 63354

Wiacziesław Bicze-Ooł

Za udział w walkach na Donbasie
Brak danych
136. oddzielna brygada zmotoryzowana Dagestan Południowy Okręg Wojskowy JW 63354


medal-02

 

 

Medal Suworowa

Odznaczenie państwowe FR. Medalem Suworowa nagradzani są żołnierze za osobiste męstwo i odwagę, okazane w obronie ojczyzny i interesów państwowych FR w warunkach bojowych na lądzie, podczas pełnienia służby wojskowej lub dyżuru bojowego, na ćwiczeniach, podczas ochrony granicy państwowej FR oraz za doskonałe wyniki w przygotowaniach wojskowych i ćwiczeniach terenowych.

Witalij Alichanowicz Szkirin

Za udział w walkach na Donbasie

Nr 41099, rozporządzenie prezydenta FR z 24 listopada 2014 r.

18. oddzielna brygada zmotoryzowana, JW 27777 Czeczenia Południowy Okręg Wojskowy

Rusłan Ilsurowicz Sułtanow

Za udział w walkach na Donbasie

Nr 42661, rozporządzenie prezydenta FR z 21 lutego 2015 r.

18. oddzielna brygada zmotoryzowana, JW 27777 Czeczenia Południowy Okręg Wojskowy

Władimir Aleksandrowicz Ogorodnikow

Za udział w walkach na Donbasie

Nr 42782, rozporządzenie prezydenta FR nr 145s z 19 marca 2015 r.

51. pułk spadochronowy 106. dywizja powietrznodesantowa Tuła Wojska Powietrznodesantowe JW 33842

Władimir Siergiejewicz Judnikow

Za udział w walkach na Donbasie

rozporządzenie prezydenta FR nr 145s z

19 marca 2015 r.

51. pułk spadochronowy 106. dywizja powietrznodesantowa Tuła Wojska Powietrznodesantowe JW 33842

Artiom Wiktorowicz Gierasimow

Za udział w walkach na Donbasie

Nr 42747 rozporządzenie prezydenta FR nr 145s z

19 marca 2015 r.

51. pułk spadochronowy 106. dywizja powietrznodesantowa Tuła Wojska Powietrznodesantowe JW 33842

Rusłan Hafizow

Za udział w walkach na Donbasie lub w Gruzji

Brak danych

18. oddzielna brygada zmotoryzowana, JW 27777 Czeczenia Południowy Okręg Wojskowy

Siergiej Olegowicz Miedwiediew

Za udział w walkach na Donbasie

Nr 41799, rozporządzenie prezydenta FR z 25 grudnia 2014 r.

22. oddzielna brygada specjalnego przeznaczenia, Rostowska obłast JW 11659 Południowy Okręg Wojskowy GRU

Bair Dagbajew

Za udział w walkach na Donbasie

Brak danych

8. oddzielna brygada zmotoryzowana, Czeczenia, Południowy Okręg Wojskowy JW 16544

Aleksandr Jakowlew

Za udział w walkach na Donbasie

Brak danych

8. oddzielna brygada zmotoryzowana, Czeczenia, Południowy Okręg Wojskowy JW 16544

Dmitrij Aleksandrowicz Siemaszkow

Za udział w syryjskiej operacji

Nr 43672, rozporządzenie prezydenta FR z 8 grudnia 2015 r.

291. brygada artylerii Inguszetia Południowy Okręg Wojskowy JW 64670

Iwan Siergiejewicz Zimin

Nr 43644, rozporządzenie prezydenta FR z 8 grudnia 2015 r.

291. brygada artylerii Inguszetia Południowy Okręg Wojskowy JW 64670

Wiktor Nikołajewicz Awżynow

Za udział w walkach na Donbasie

Nr 40978, rozporządzenie prezydenta FR z 24 listopada 2014 r.

18. oddzielna brygada zmotoryzowana, JW 27777 Czeczenia Południowy Okręg Wojskowy

Władimir Jarosławowicz Czembielejew

Za udział w walkach na Donbasie

Nr 41191, rozporządzenie prezydenta FR z 1 grudnia 2014 r.

18. oddzielna brygada zmotoryzowana, JW 27777 Czeczenia Południowy Okręg Wojskowy

Witalij Władimirowicz Pawłow

Za udział w walkach na Donbasie

Nr 41831, rozporządzenie prezydenta FR z 25 grudnia 2014 r.

19. oddzielna brygada zmotoryzowana, Osetia Północna Południowy Okręg Wojskowy JW 20634

Albert Armenowicz Dawydow

Nr 41112, rozporządzenie prezydenta FR z 15 marca 2016 r.

291. brygada artylerii Inguszetia Południowy Okręg Wojskowy JW 64670

Władimir Michajłowicz Koptiajew

Nr 44796, rozporządzenie prezydenta FR z 2 czerwca 2016 r.

Międzynarodowe Centrum Przeciwminowe Sił Zbrojnych FR, miejscowość Nachabino Moskiewska obłast, JW 33246

Michaił Nieklejonow

Za udział w walkach na Donbasie

Brak danych

136. oddzielna brygada zmotoryzowana Dagestan Południowy Okręg Wojskowy JW 63354

Michaił Cziczak

Za udział w walkach na Donbasie

Brak danych

136. oddzielna brygada zmotoryzowana Dagestan Południowy Okręg Wojskowy JW 63354


medal-03Krzyż Świętego Jerzego IV stopnia

Odznaczenie państwowe FR. Odznaczenie Krzyż Świętego Jerzego (4 stopnie). Nagradzani są nim żołnierze, marynarze, sierżanci, chorąże, midszypmeni za bohaterstwo i wyróżnienie się w działaniach wojennych na terytorium innych państw w podtrzymywaniu lub odnowieniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, będący wzorem odwagi, ofiarności i kunsztu wojskowego.

Rusłan Chafizow

Za udział w walkach na Donbasie lub w Gruzji

Brak danych

18. oddzielna brygada zmotoryzowana, JW 27777 Czeczenia Południowy Okręg Wojskowy

Konstantin Miszkin

Za udział w walkach na Donbasie

Brak danych

53. brygada rakietowa m. Kursk Zachodni Okręg Wojskowy JW 32406


medal-05

Medal Za Zasługi Bojowe

Medal Ministerstwa Obrony Narodowej FR. Nagradzani są żołnierze Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej:

– za odwagę, ofiarność wykazane w trakcie wykonywania zadań w warunkach bojowych lub w operacjach specjalnych, związanych z ryzykiem utraty życia;

– za udane i zdecydowane dzialania, sprzyjające udanemu wykonaniu zadań bojowych;

– za udane dowodzenie działaniami podkomendnych w trakcie wykonywania zadań bojowych.

Siergiej Olegowicz Miedwiediew

Za udział w walkach na Donbasie

Nr 5033, rozkaz MON FR nr 148 z 12 marca 2015 r.

22. oddzielna brygada specjalnego przeznaczenia, Rostowska obłast JW 11659 Południowy Okręg Wojskowy GRU

Rusłan Muchtarowicz Skajew

Za udział w walkach na Donbasie

Nr 3380, rozkaz MON FR nr 809 z 10 grudnia 2014 r.

66. brygada łączności, m. Stawropol Południowy Okręg Wojskowy JW 41600

Ilnur Iłsurowicz Aflatunow

Za udział w walkach na Donbasie

Nr 2266, rozkaz MON FR nr 677 z 2 października 2014 r.

291. brygada artylerii Inguszetia Południowy Okręg Wojskowy JW 64670

Rodion Nailewicz Zobunow

Za udział w walkach na Donbasie

Nr 5741,  rozkaz MON FR nr 591 z 6 sierpnia 2015 r.

28. oddzielna brygada zmotoryzowana Jekaterynburg Centralny Okręg Wojskowy JW 61423

Pawieł Niekrasow

Za udział w agresji przeciwko Gruzji w 2008 r.

Brak danych

104. pułk desantowo-szturmowy 76. dywizja desantowo-szturmowa Psków Wojska Powietrznodesantowe JW 32515

Aleksandr Diemjanowskij

Za udział w walkach na Donbasie

Brak danych

7. baza wojskowa, okupowana Abchazja (Gruzja) Południowy Okręg Wojskowy, JW 09332

Michaił Michajłowicz Niebieriekutia

Za udział w walkach na Donbasie

Rozkaz MON FR nr 809 z 10 grudnia 2014 r.

7. baza wojskowa, okupowana Abchazja (Gruzja) Południowy Okręg Wojskowy, JW 09332

Siergiej Walentinowicz Połkanow

Za udział w walkach na Donbasie

Rozkaz MON FR nr 809 z 10 grudnia 2014 r.

205. oddzielna brygada zmotoryzowana Kraj Stawropolski Południowy Okręg Wojskowy JW 74814


medal-06

Medal za Męstwo Wojskowe

Medal Ministerstwa Obrony Narodowej FR. Nagradzani są żołnierze Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej:

– za świetne wyniki w przygotowaniu wojskowym, ćwiczeniach terenowych (powietrznych, morskich);

– za szczególne wyróżnienie się podczas pełnienia służby wojskowej lub dyżuru bojowego, w trakcie ćwiczeń;

– za odwagę, ofiarność i inne zasługi, wykazane przy wykonywaniu obowiązku żołnierskiego.

Stiepan Krawczenko

Za udział w agresji przeciwko Gruzji w 2008 r.

Brak danych

104. pułk desantowo-szturmowy 76. dywizja desantowo-szturmowa Psków Wojska Powietrznodesantowe JW 32515

Wiktor Iwanow

Za udział w agresji przeciwko Gruzji w 2008 r.

Brak danych

104. pułk desantowo-szturmowy 76. dywizja desantowo-szturmowa Psków Wojska Powietrznodesantowe JW 32515

Pawieł Wiacziesławowicz Zaugarow

Za udział w walkach na Donbasie

Rozkaz MON FR nr 809 z 10 grudnia 2014 r.

7. baza wojskowa, okupowana Abchazja (Gruzja) Południowy Okręg Wojskowy, JW 09332

Dienis Sanin

Za udział w walkach na Donbasie

Brak danych

7. baza wojskowa, okupowana Abchazja (Gruzja) Południowy Okręg Wojskowy, JW 09332

Pawieł Diakow

Za udział w walkach na Donbasie

Brak danych

7. baza wojskowa, okupowana Abchazja (Gruzja) Południowy Okręg Wojskowy, JW 09332

Ilja Eduardowicz Siekierin

Za udział w walkach na Donbasie

Rozkaz MON FR nr 841 z 23 grudnia 2014 r.

74. oddzielna brygada zmotoryzowana Jurga Centralny Okręg Wojskowy, JW 21005

Dagba Cybikowicz Sandanow

Za udział w walkach na Donbasie

Rozkaz MON FR nr 840 z 23 grudnia 2014 r.

5. brygada pancerna Buriacja Centralny Okręg Wojskowy JW 46108

Jewgienij Iwanow

Za udział w walkach na Donbasie

Brak danych

15. oddzielna brygada zmotoryzowana Samarska obłast Centralny Okręg Wojskowy JW 90600

Stiepan Potylicyn

Za udział w walkach na Donbasie

Brak danych

32. oddzielna brygada zmotoryzowana Nowosybirska obłast Centralny Okręg Wojskowy JW 22316


medal-07

Medal „Za Powrót Krymu”

Medal Ministerstwa Obrony FR

Wprowadzony 21 marca 2014 r. rozkazem ministra obrony FR nr 160. Wręczony „za wyróżnienie się w zapewnieniu bezpieczeństwa działań związanych z ochroną praw i życia obywateli Republiki Krym i w przeprowadzeniu referendum”.

Uwaga: W związku z tym, że na oficjalnej stronie MON FR nie było podanej informacji o wprowadzeniu medalu, jedyne zdjęcie odznaczenia zostało usunięte ze strony wkrótce po publikacji, niektóre media poinformowały, że medal jest fałszywką, a wiadomości o jego wprowadzeniu – kaczką dziennikarską.

Wiktor Iwanow

Za udział w aneksji Krymu

Brak danych

104. pułk desantowo-szturmowy 76. dywizji desantowo-szturmowej Psków Wojska Powietrznodesantowe JW 32515

Jewgienij Siergiejewicz Karczanow

Za udział w aneksji Krymu

Rozkaz MON FR nr 164 z 28 marca 2014 r.

Najemnik, Kubańskie Kozactwo

Nikołaj Pietrowicz Mielnikow

Za udział w aneksji Krymu

Rozkaz MON FR nr 411 z 1 lipca 2014 r.

15. brygada rakietowa ochrony brzegowej m. Sewastopol Flota Czarnomorska JW 80365

Bidziny Ważajewicz Szamanauri

Za udział w aneksji Krymu

Rozkaz MON FR nr 109 z 24 lutego 2015 r.

Najemnik, Terskie Kozactwo

Radik Turdalejew

Za udział w aneksji Krymu

Brak danych

21. oddzielna brygada zmotoryzowana, Orenburska obłast Centralny Okręg Wojskowy, JW 90600

Nikołaj Tumanow

Za udział w aneksji Krymu

Brak danych

15. oddzielna brygada zmotoryzowana Samarska obłast Centralny Okręg Wojskowy, JW 90600

Achmied „Tatarin”

Za udział w aneksji Krymu

Brak danych

15. oddzielna brygada zmotoryzowana Samarska obłast Centralny Okręg Wojskowy, JW 90600

Dmitrij Michajłow

Za udział w aneksji Krymu

Brak danych

7. brygada pancerna Czelabińska obłast Centralny Okręg Wojskowy, JW 89547

Anar Bajramow

Za udział w aneksji Krymu

Brak danych

32. oddzielna brygada zmotoryzowana Nowosybirska obłast Centralny Okręg Wojskowy, JW 22316 10. oddzielna brygada specjalnego przeznaczenia Kraj Krasnodarski Południowy Okręg Wojskowy GRU, JW 51532

Nikołaj Kozłow

Za udział w aneksji Krymu

Brak danych

31. oddzielna brygada desantowo-szturmowa Uljanowsk Wojska Powietrznodesantowe JW 73612

Stiepan Potylicyn

Za udział w aneksji Krymu

Brak danych

32. oddzielna brygada zmotoryzowana Nowosybirska obłast Centralny Okręg Wojskowy, JW 22316

Timur Mamajusupow

Za udział w aneksji Krymu

Brak danych

16. oddzielna brygada specjalnego przeznaczenia Tambow Zachodni Okręg Wojskowy GRU JW 54607


medal-08

Medal Żukowa

Odznaczenie państwowe FR. Medalem Żukowa nagradzani są żołnierze za odwagę, ofiarność i męstwo osobiste wykazane w trakcie działań wojennych w obronie ojczyzny i interesów państwowych Federacji Rosyjskiej, za szczególne zasługi przy pełnieniu służby wojskowej, dyżuru bojowego lub w ćwiczeniach i na manewrach, za wybitne wyniki w przygotowaniu wojskowym.

Wiacziesław Aleksandrowicz Gajdukow

Za udział w walkach na Donbasie

Nr 0541 rozporządzenie prezydenta FR z 22 stycznia 2015 r.

7. baza wojskowa, okupowana Abchazja (Gruzja), Południowy Okręg Wojskowy, JW 09332

Iwan Jurjewicz Iwanow

Za udział w walkach na Donbasie

Nr 0561 rozporządzenie prezydenta FR z 22 stycznia 2015 r.

7. baza wojskowa, okupowana Abchazja (Gruzja), Południowy Okręg Wojskowy, JW 09332

Aleksandr Wiktorowicz Karatnik

Za udział w syryjskiej operacji

Nr 1349 rozporządzenie prezydenta FR z 8 grudnia 2015 r.

291. brygada artylerii Inguszetia Południowy Okręg Wojskowy JW 64670

Nikołaj Michajłowicz Sawczuk

Za udział w syryjskiej operacji

Nr 1839 rozporządzenie prezydenta FR z 16 marca 2016 r.

291. brygada artylerii Inguszetia Południowy Okręg Wojskowy JW 64670


medal-10

Medal Marszałka Związku Radzieckiego Żukowa

Tak zwana alternatywna nagroda niepaństwowa, którą można zamówić przez internet. Medal z okazji stulecia urodzin (1896-1996) Gieorgija Żukowa.

Uwaga: Pierwotnie pomyślany jako nagroda jubileuszowa dla weteranów wojny i pracy, Sił Zbrojnych, organów porządkowych, aktywnych działaczy narodowo-patriotycznych. Pomysł nie został zrealizowany.

Roman Leonidowicz Riewier

Za udział w walkach na Donbasie

Rozkaz dowódcy 18. oddzielnej brygady zmotoryzowanej z 17 lutego 2015 r.

18. oddzielna brygada zmotoryzowana, JW 27777 Czeczenia Południowy Okręg Wojskowy


medal-04

Medal Za Odwagę

Odznaczenie państwowe FR. Medalem nagradzani są żołnierze oraz pracownicy organów spraw wewnętrznych, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Spraw Nadzwyczajnych i inni obywatele za męstwo osobiste i odwagę wykazane:

– w walkach w obronie ojczyzny i interesów państwowych FR;

– w trakcie wykonywania zadań specjalnych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa państwowego;

– w trakcie obrony granicy państwowej FR;

– przy pełnieniu obowiązku wojskowego, służbowego lub obywatelskiego, w obronie praw konstytucyjnych obywateli lub w innych okolicznościach związanych z ryzykiem utraty życia.

Andriej Ciernow

Za udział w walkach na Donbasie

Brak danych

22. oddzielna brygada specjalnego przeznaczenia, Rostowska obłast JW 11659 Południowy Okręg Wojskowy GRU

Nikołaj Sajenko

Za udział w walkach na Donbasie

Brak danych

606. pułk artylerii przeciwlotniczej m. Elektrostal Moskiewska obłast, JW 61996 Zachodni Okręg Wojskowy

Jewgienij Olegowicz Kirjanow

Za udział w walkach na Donbasie

Brak danych

51. spadochronowy pułk desantu 106. dywizja desantowa m. Tuła Wojska Powietrznodesantowe, JW 33842

Anatolij Anatoljewicz Osipow

Za udział w walkach na Donbasie

Nr 64165, rozporządzenie prezydenta FR z 1 września 2014 r.

8. oddzielna brygada zmotoryzowana, Czeczenia Południowy Okręg Wojskowy, JW 16544

Michos Kurjanow

Za udział w walkach na Donbasie

Brak danych

7. baza wojskowa, okupowana Abchazja (Gruzja), Południowy Okręg Wojskowy, JW 09332


medal-09

Medal Dla Uczestnika Operacji Wojennej w Syrii

Nagradzani są żołnierze i personel cywilny Sił Zbronych Federacji Rosyjskiej:

– za odwagę, ofiarność wykazane w trakcie operacji wojennej w Syryjskiej Republice Arabskiej;

– za udane dowodzenie działaniami podkomendnych przy prowadzeniu operacji wojennej w Syryjskiej Republice Arabskiej;

– za ofiarną pracę i wielki wkład osobisty w wykonywanie zadań operacji wojennej w Syryjskiej Republice Arabskiej.

Artiom Dmitrijewicz Baranow

Za udział w syryjskiej operacji

Rozkaz MON FR nr 155 z 16 marca 2016 r., podpisany przez dowódcę JW 38643 pułkownika W. Fiedianina

61. oddzielna brygada piechoty morskiej Murmańska obłast Flota Północna JW 38643

Anna Olegowna Wiszniakowa

Za udział w syryjskiej operacji

Rozkaz MON FR №69 z 8 lutego 2016 r., podpisany przez szefa Zarządu Generalnego do spraw składu osobowego Sił Zbrojnych FR, gerenał-majora M. Smysłowa

Członkini żeńskiej grupy wsparcia show «Ruscy bohaterowie», występowała przed składem osobowym bazy Hmeimim

Zarifa Paszajewna Mgojan

Za udział w syryjskiej operacji

Rozkaz MON FR №69 z 8 lutego 2016 r., podpisany przez szefa Zarządu Generalnego do spraw składu osobowego Sił Zbrojnych FR, gerenał-majora M. Smysłowa

Członkini żeńskiej grupy wsparcia show «Ruscy bohaterowie», występowała przed składem osobowym bazy Hmeimim

Wiaczesław Władisławowicz Ignanin

Za udział w syryjskiej operacji

Rozkaz MON FR nr 155 z 16 marca 2016 r., podpisany przez dowódcę JW 38643 pułkownika W. Fiedianina

61. oddzielna brygada piechoty morskiej Murmańska obłast Flota Północna JW 38643

Aleksiej Władimirowicz Boronin

Za udział w syryjskiej operacji

Rozkaz MON FR nr 155 z 16 marca 2016 r., podpisany przez dowódcę JW 38643 pułkownika W. Fiedianina

61. oddzielna brygada piechoty morskiej Murmańska obłast Flota Północna JW 38643

Artiom Aleksiejewicz Briuszynin

Za udział w syryjskiej operacji

Rozkaz MON FR nr 155 z 16 marca 2016 r., podpisany przez dowódcę JW 38643 pułkownika W. Fiedianina

61. oddzielna brygada piechoty morskiej Murmańska obłast Flota Północna JW 38643

Dmitrij Igoriewicz Jeroszyn

Za udział w syryjskiej operacji

Rozkaz MON FR nr 155 z 16 marca 2016 r., podpisany przez dowódcę JW 38643 pułkownika W. Fiedianina

61. oddzielna brygada piechoty morskiej Murmańska obłast Flota Północna JW 38643

Aleksandr Aleksandrowicz Niemzorow

Za udział w syryjskiej operacji

Rozkaz MON FR nr 155 z 16 marca 2016 r., podpisany przez dowódcę JW 38643 pułkownika W. Fiedianina

61. oddzielna brygada piechoty morskiej Murmańska obłast Flota Północna JW 38643

Michaił Wasiljewicz Chadyriew

Za udział w syryjskiej operacji

Rozkaz MON FR nr 174 z 21 marca 2016 r., podpisany przez dowódcę jednostki wojskowej nr 31651 kapitana I rangi W. Protasiewicza

Flota Północna Murmańsk JW 31651

Dmitrij Walerjewicz Ryżman

Za udział w syryjskiej operacji

Rozkaz MON FR nr 155 z 16 marca 2016 r.,podpisany przez dowódcę jednostki wojskowej nr 20546 kapitana I rangi A. Maszynieckiego

Flota Północna Siewieromorsk JW 20546

Jewgienij Michajłowicz Talkowski

Za udział w syryjskiej operacji

Rozkaz MON FR nr 174 (?) z 21 marca 2016 r., podpisany przez dowódcę jednostki wojskowej nr 63603 generał-lejtnanta Szewczenkę

Główny Zarząd Pancerno-Motorowy MON FR Moskwa, JW 93603


Dokumentowanie odznaczeń państwowych – to nie jedyny sposób złapania rosyjskich żołnierzy na przynętę próżności. Chętnych do nagród jest więcej, niż samych nagród, a popyt rodzi podaż. Badając komentarze na portalach społecznościowych i korespondencje żołnierzy, wolontariusze InformNapalmu dowiedzieli się o schemacie korupcyjnym przy otrzymywaniu nagród. Niektórzy oficerowie Sił Zbrojnych FR wykorzystują nagrodomanię żołnierzy aby otrzymać łapówki: czasem nagradzani są żołnierze, którzy w żaden sposób nie wyróżnili się w walkach, ale są gotowi zapłacić za medal.

Interesujące są również przypadki, kiedy dowódcy brygad tworzą schematy korupcyjne na podstawie tak zwanych alternatywnych nagród, które można kupić przez Internet a później zalegalizować, stawiając pieczątkę jednostki wojskowej i podpis dowódcy – za to żołnierze płacą oddzielną dolę.