Seznam 672: identifikační údaje Rusů zúčastněných na agresi proti Gruzii v srpnu 2008

Seznam 672 obsahuje údaje o politickém a vojenském vedení RF a osobní údaje ruských vojáků, kteří se přímo…