Neposlušné Bulharsko dráždí ruskou administrativu

Redakce InformNapalmu zveřejňuje překlad článku z pera profesorky Fakulty komunikací Vilniuské univerzity Dalii Bankauskaitėové, originál článku v litevštině najdete…