24. května 2020 uplyne lhůta, do kdy musí Ukrajina podat memorandum k Mezinárodnímu soudu pro námořní právo

Dnem 24. května 2020 uplyne lhůta, do kdy by měla Ukrajina předložit podklady Mezinárodnímu soudu pro námořní právo…