Hybridní mír: Korea a Ukrajina. Společné znaky agrese Moskvy a ponaučení pro lidstvo

Korea a Ukrajina se v různých historických obdobích staly oběťmi hybridní agrese Moskvy. To, čeho jsme dnes svědky…