Exakt demarkeringskarta över truppstyrkornas differentiering i Donbass

IN_Maps_04-02

Karta i hög upplösning 3078 × 3000 px

JPG i ZIP

Från det ögonblick Minsk-avtalet undertecknades, har den exakta demarkeringslinjen varit en omtvistad fråga. InformNapalm-gruppen har lyckats få tag på korrekt dokumenterad information som en dag kan ligga till grund för läroböcker i Ukrainas moderna historia om den tid befrielsekriget mot de ryska angriparna ägde rum.

Självklart kommer dagens bräckliga vapenvila snart vara över. Detta framgår av de pro-ryska separatisternas aktiva övningar tillsammans med ryska försvaret. Enligt vissa prognoser tar eldupphör slut omkring den 15 januari 2016, eventuellt tidigare eller senare. I varje fall har den aktiva fasen av konflikten med rörelser av fronten ännu inte börjat. Således är kartans differentiering fortfarande relevant.

Den ursprungliga elektroniska versionen av kartan har erhållits under förutsättning av fullständig anonymitet från en källa nära ledaren för Folkrepubliken Luhansk [LNR] Igor Plotnitskiy och tidigare ordförande i kommittén för Regionernas parti Alexander Efremov. På kartan finns de markeringar som alla sidor kommit överens om. Bland dessa finns Igor Plotnitskiy, företrädare för den ukrainska sidan samt OSSE:s övervakningsgrupp.

Denna information offentliggörs härmed för första gången, även om det inte är hemligt för någon av parterna i konflikten. Materialet är mer av historiskt värde, men fortfarande relevant, eftersom det aldrig har blivit publicerat någon tydlig och detaljerad information om parternas nuvarande position.


Det trilaterala minskavtalet om eldupphör i de två östra delarna av Ukraina nåddes den 4 september 2014. Den 19 september i Minsk, undertecknade företrädare för Ukraina, de icke-erkända terroristgrupperna DNR och LNR – med förmedling av ryska företrädare – en avsiktsförklaring. Intentionsavtalet föreskrev, i enlighet med punkt 1 i protokollet, att säkra en överenskommelse om ett bilateralt upphörande av användningen av vapen.

Återkallande av tunga vapen med en kaliber på 100 mm till ett avstånd av minst 15 km från kontaktlinjen, bildandet av en säkerhetszon på 30 km, förbud mot användning av drönare och ett förbud mot installation av minfält i zonen.

I början av september lanserade en gemensam arbetsgrupp för övervakning och samordning av vapenvilan och den gradvisa stabiliseringen av linjen som delar sidorna i östra Ukraina sitt arbete. Gruppen bestod av företrädare för den ukrainska sidan, OSSE och 76 militärer från de ryska väpnade styrkorna, ledda av vice befälhavaren för de ryska landstyrkorna Generallöjtnant AI Lentsov.