Exakt gränsdragningskarta över differentieringen av truppstyrkorna i östra Ukraina

IN_Maps_04-02

Karta i hög upplösning 3078 × 3000 px

JPG i ZIP

Från det ögonblick som Minskavtalet undertecknades har den exakta gränsdragningen varit en omtvistad fråga. InformNapalm har lyckats ta fram korrekt information som en dag kan ligga till grund för läroböcker i ukrainsk samtida historia om befrielsekriget mot ryska inkräktare.

Självklart är dagens bräckliga vapenvila snart över. Detta framgår av de proryska separatisternas aktiva övningar tillsammans med det ryska försvaret. Enligt vissa prognoser kommer vapenvilan att upphöra omkring den 15 januari 2016, möjligen tidigare eller senare. I vilket fall som helst har den aktiva fasen av konflikten med frontens rörelser ännu inte börjat. Därmed är kartans differentiering fortfarande relevant.

Den ursprungliga elektroniska versionen av kartan har erhållits under fullständig anonymitet från en källa nära ledaren för pseudorrepubliken LNR, Igor Plotnitskiy, och tidigare ordförande i kommittén för Regionernas parti, Alexander Efremov. På kartan finns de markeringar som alla parter har kommit överens om. Parterna inkluderar Igor Plotnitskiy, en representant för den ukrainska sidan, och OSSE:s övervakningsgrupp.

Denna information offentliggörs härmed för första gången, även om det inte är hemligt för någon av parterna i konflikten. Materialet är mer av historiskt värde, men fortfarande relevant, eftersom det aldrig har blivit publicerat någon tydlig och detaljerad information om parternas nuvarande position.


Minskavtalet om eldupphör i östra Ukraina

Det trilaterala minskavtalet om eldupphör i östra Ukraina nåddes den 4 september 2014. Den 19 september, i Minsk, undertecknade representanter för Ukraina, terroristformationerna DNR och LNR, förmedlade av ryska representanter, en avsiktsförklaring. I enlighet med punkt 1 i protokollet kunde ett avtal om bilateralt upphörande av användning av vapen säkerställas.

Avtalet omfattar ett tillbakadragande av tunga vapen med en kaliber av 100 mm till ett avstånd av minst 15 km från kontaktlinjen, bildandet av en säkerhetszon på 30 km, förbud mot användning av drönare och förbud mot installation av minor i zonen.

I början av september inledde en gemensam arbetsgrupp för övervakning och samordning av vapenvilan och gradvis stabilisering av linjen som delar sidorna av östra Ukraina sitt arbete. Gruppen bestod av representanter för den ukrainska sidan, OSSE och 76 militärer från de ryska väpnade styrkorna, ledda av den ställföreträdande befälhavaren för de ryska markstyrkorna, generallöjtnant A. Lentsov.