Om oss

Om oss

Roman Burko
Projektledare
Sevastopol, Ukraina

FacebookTwitter


Om oss

Irakli Komakhidze
Vice projektledare
Tbilisi, Georgien

FacebookTwitter


InformNapalm är en ukrainsk nyhetskälla vars mål är att informera världen om Rysslands krig mot Ukraina. Alla medarbetare är volontärer som passionerat ägnar sin tid och sina resurser åt detta projekt i kampen för Ukrainas självständighet.

Arbetet sker främst genom OSINT-undersökningar, dvs. studier och sammanställning av information från öppna källor, samt genom analyser och annan samhällsjournalistik.

Teamet består av journalister, statsvetare, militära experter, offentliga personer, IT-specialister, redaktörer och översättare. Medarbetarna kommer huvudsakligen från Ukraina, men vi har även erfarna specialister från andra länder.

Ukraina väljer sin framtid

Det finns många webbplatser som publicerar information om kriget i Ukraina och det är inte vår avsikt att sprida information från dem, eller att täcka alla aspekter av kriget. Huvudfokus ligger på den militära sfären, men sociala, ekonomiska och politiska frågor diskuteras också.

InformNapalm publicerades ursprungligen under namnet BurkoNews och finns nu på flera språk, inklusive svenska, norska, finska och danska. Huvudsyftet är att bevara Ukrainas oberoende och nationella integritet och att vara en objektiv och tillförlitlig källa. Vi är inte opartiska, men vi är inte heller en propagandasida. Propaganda är en synonym för systematiskt bedrägeri, något som praktiseras i Ryssland.

Vi strävar efter att publicera källhänvisningar när så är möjligt. Eftersom vi befinner oss i en krigssituation måste våra källor i många fall förbli skyddade då de arbetar bakom fiendens linjer och kan bli föremål för repressalier.

Granskning av informationskällor

Många av våra källor är ukrainsk försvarspersonal. Vi använder oss också i stor utsträckning av kontakter i de områden som för närvarande ockuperas av den ryska hybridarmén och de så kallade “pro-ryska separatisterna”. Informationskollektivet publicerar heller aldrig overifierat informationsmaterial eller information baserade på rykten. Vi verifierar all information, inklusive den från informationskällor bakom frontlinjerna, så långt det är möjligt i en ockuperad krigszon.

Ignis vincit tenebris / Eld övervinner mörker!
© InformNapalm