Den ryska 15:e brigaden, tidigare inblandad i hybridkriget mot Ukraina, överförs till Nagorno-Karabach

Den 10 november meddelades att Ryssland överför trupper från den 15:e mekaniserade infanteribrigaden till Nagorno-Karabach. Den 15:e…