Identifiering av 21 av 35 ryska artillerisoldater som beskjutit Ukraina

Artillerisoldater från den ryska 7:e militärbasen inblandade i beskjutning av Ukraina under september till november 2014 har…