SNAR-10 Leopard radarstation i Donbass

Identifiering av vapen och vapensystem, inklusive SNAR-10 Leopard, som används av ryska militärer och legosoldater för stridsoperationer…