Under Krim-annekteringen lät Ryssland blockera ukrainska aktivister på Facebook

Under Krim-annekteringen 2014 iscensatte Ryssland massiva blockeringar genom att använda sina troll och säkerhetstjänster på Facebook. Huvudsakligen…