Identifiering av flygingenjör Frolov från 566 flygregementet i Syrien

Kriget i Syrien blir gradvis allvarligare och är mycket långt från slutet, krigets logistik kräver mer och…