Alchevsk som en samlingspunkt för de ryska ockupationstrupperna

Informnapalm-teamet har gjort en ny OSINT-undersökning som handlar om att att fastställa koncentrationen av de ryska ockupationsstyrkornas…