Ryska Nationalgardet inleder sin verksamhet utomlands långt innan det officiella grundandet

Den 5 april 2016 meddelade Rysslands president, Vladimir Putin, skapandet av en ny truppenhet baserad på inrikesministeriets…