Etniska ursprungsfolk i Ryssland grundar Förbundet av Fria Nationer

Representanter för sex etniska ursprungsbefolkningar i Ryssland har gjort ett offentligt uttalande om skapandet av Förbundet av…