Fem pelare i Rysslands desinformation, en rapport från USA:s UD

InformNapalm presenterar en artikel från webbplatsen Uchoose.info som kort analyserar de viktigaste aspekterna av rysk desinformation på…