Hemlig överföring av enheter från den ryska 45:e luftburna specialbrigaden

InformNapalm har observerat ytterligare tecken på en möjlig hemlig överföring från den ryska 45:e luftburna specialbrigaden (militärenhet…