Behållare för kemiska vapen på Shayrat flygbas i Syrien

Den 7 april 2017 avfyrade två amerikanska krigsfartyg 59 Tomahawkmissiler mot Shayrat flygbas i provinsen Homs i…