Korvetten Sjtil och dess besättning i fientligheter mot Ukraina

Äntligen har besättningsmedlemmar från korvetten Sjtil, som deltog i blockeringen av fartyg från den ukrainska marinen i…