Murmansk-systemet för elektronisk krigföring på Krim

InformNapalm har genomfört en analys rörande det ryska systemet ”Murmansk-BN” för elektronisk krigföring som nu slagit rot…