CSTO:s strategiska lednings- och personalutbildning i södra Kaukasus

I början av oktober 2020 fick InformNapalm tillgång till information med konfidentiell korrespondens från sekretariatet för den…