Ryskt Kredo-M1 radarsystem i Olenivka

Hur kommer det sig att ett unikt ryskt Kredo-M1 spaningsradarsystem används för målidentifikation och eldledning i Ukraina?…