Hackning av befälhavaren för den medicinska enheten vid 960:e stridsflygregementet

Ukrainska hacktivister från gruppen Cyber Resistance har hackat befälhavaren för den medicinska enheten i det ryska 960:e…