Befälhavaren för Nordflottans 61:a Marininfanteribrigad minsprängd i Syrien

Den 1 oktober 2017 rapporterade ryska nyhetsbyråer att befälhavaren för Nordflottans 61:a Marininfanteribrigad, överste Valeriy Fedyanin, avlidit…