Hackat ryskt samordningsprogram för propagandaspridning: Information, betalningar och rapporteringar

Propagandaspridning är temat på följande undersökning som bygger på en analys av privata data som kompletterats med…