LNR-terroristerna förfogar över PSNR-8 Kredo-M1 portabel övervakningsradar

Terroristerna i Luhanskrepubliken använder sig aktivt av radarsystemet PSNR-8 «Kredo-M1» (1L120). Systemet togs i bruk hos det…