Förväntad livslängd för en mobiliserad från den första månaden av rysk mobilisering

Följande artikel belyser den beräknade statistiska livslängden för en mobiliserad från den första månaden av rysk mobilisering….