Rysk radarutrustning i östra Ukraina kan verifieras med satellitbilder

InformNapalm publicerar en analytisk granskning som belyser rysk radarutrustning i Ukraina. Materialet har producerats av forskningsassistent Michael…