Rysk störstation R-330Zh Zhitel 7 km från avgränsningslinjen i Donbass

SIGINT-systemet R-330Zh Zhitel, som togs i bruk av den ryska armén 2008, har upptäckts i utkanten av…