Det ryska telekrigföringssystemet R-330Zh Zhitel återupptäckt i Donbas

Den ryska störtationen R-330Zh Zhitel har återigen observerats i östra Ukraina. Systemet har tidigare nämnts i OSSE-rapporter…