Befälhavare för ryska fartyg involverade i fientligheter mot Ukraina

Informationen i denna OSINT-utredning kan komplettera de uppgifterna som ukrainska brottsbekämpande myndigheter har om ryska fartyg och…