Hur man genomför övningen Zapad-2017 med 13000 soldater

Hur man implementerar Zapad-2017 med 13000 personer illustrerar ryska propagandateorier kring den storskaliga manövern Zapad-2017. Inför övningarna…