Det ryska 2B26 Grad MLRS framträder för första gången i OSSE:s SMM-rapporter i Donbas

Det ryska 2B26 Grad MLRS ingår för första gången i OSSE:s officiella övervakningsrapporter. OSSE:s dagliga rapport nr…