Rysk militär från enheterna 43734 (Milo S) och 42352 (LvDiv 51) har likviderats i Mariupol

Rysk personal från militärenhet 43734 (södra militärområdet) och enhet 42352 (51:a luftvärnsdivisionen) har likviderats i staden Mariupol….