Nukleär terrorism med giftbomben i utbrytarrepubliken Donetsk

I staden Donetsk ligger ett företag, som översatt på svenska, kallas Donetsk Kemikalieindustrier och som slutförvarar kärnavfall….